Hard Rock Pattaya Guitar Battle 2015 – Guitartrick.net
close
News

Hard Rock Pattaya Guitar Battle 2015

1781269_10152439726522027_2777204969328231577_o

 

รายละเอียดการสมัครเข้าประกวด

กลับมาอีกครั้งกับการประกวดกีตาร์แบบแบทเทิลกัน ในงาน Hard Rock Pattaya Guitar Battle 2015 ครับ

รอบคัดเลือก ( ปิดรับสมัคร 24 ม.ค. 2558 )
– คัดเลือกโดยคลิปวีดีโอ ผู้เข้าแข่งขันสามารถดาวน์โหลด Backing Track เพลง Rock on The Beach ได้ที่ลิงค์นี้ http://goo.gl/qu7O9i
– สมัครได้โดยการกรอกรายละเอียดที่ลิงค์นี้ได้เลยครับ http://goo.gl/xmgmdJ
– กรรมการจะทำการคัดเลือกจากคลิปเพื่อนำ 16 คนเข้ารอบไปแบทเทิลกัน

รอบก่อนชิงชนะเลิศ ( ผู้เข้ารอบ 16 คน แข่งวันที่ 7 ก.พ. 2558 )
– แสดงการเล่นกีตาร์เดี่ยวๆ โดยไม่มี Backing Track ไม่เกิน 1 นาที
– เล่นกีตาร์โดยมี Backing Track เพลง Rock on The Beach
– กรรมการจะคัดเลือก 8 คน เข้าสูรอบแบทเบิล

รอบแบทเบิล ( ผู้เข้ารอบ 8 คน แข่งวันที่ 7 ก.พ. 2558 )
– ผู้เข้าแข่งขัน 8 คน จะจับฉลากประกบคู่แล้วแบทเทิลกันในเพลง Still got the blues
– ผู้เข้าแข้งขัน ที่เข้ารอบ 4 คน จะจับคู่แบทเทิลกันในเพลง Cocaine
– ผู้เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศ 2 คน จะแบทเทิลกันในเพลง Voodoo Child
รางวัลชนะเลิศ
– Fender American Standard Strat พร้อมแพ็กเกจห้องพักสุดหรูจากทาง Hard Rock Pattaya !!!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-583-1311 หรือ chordtabs@gmail.com อย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะครับ

ดาวน์โหลด backing track จากคุณ ป๊อป วรวิทย์ ได้ที่ลิ้งค์นี้!
http://goo.gl/CkVzvP
ซ้อมกันดีๆ แล้วอัดคลิปวีดีโอเล่นโซโล่พร้อมกับ backing track นี้ แล้วส่งมาตอนกรอกใบสมัครก่อน 24 ม.ค. 2558 ใบสมัคร >>> http://goo.gl/xmgmdJ

Download Pop Woravit’s backing track here! >>> http://goo.gl/CkVzvP
Practice well and take a video clip of you soloing over this backing track and submit it with your application before January 24th, 2015!
Apply here! >>> http://goo.gl/xmgmdJ

วีดีโอผู้เข้าประกวด


คุณ Arjin Poonsawat

คุณ Thanu Hlugtong

คุณ เอก พงษ์เส็ง

คุณ สันติภาพ บัวศรีทอง

คุณ ภูริเดช รุ่งวงศ์สกุล

คุณ ปรเมศ กาจหาญ

คุณ สิริพล มหาผลศิริกุล

คุณ คมสันต์ อรุณธนหิรัญ

คุณ ศิวรา เติมชีพ

คุณ อนุวัติ พูนธนะสาร

คุณ เอกรัตน์ พงษ์พูล

คุณ อาทิย์ หงส์ธัมรงค์

คุณ เสกสรรค์ สมนึก

คุณ สัพพัญญู ทองประจำ

คุณ John Michael Lozada

คุณ กนก เกาทันฑ์ทอง

คุณ พศวิชญ์ อวนศรีสุข

คุณ ทศพร ศรีโหร

คุณ ปิยะวุฒิ พวงแก้ว

คุณ สราวุธ สุขสำราญ

คุณ ณัฐธนา บุญแต่ง

คุณ ภูศักดิ์ สกุลสม

คุณ ณัฐธีร์ รุ่งเลิศนิรันดร์

คุณ นฤพล หอมคง

คุณ ยศ ศรีหิรัญโชติ

คุณ วิชัย เหลบควนเคี่ยม

คุณ ธฌาน พฤกษราช

คุณ กิตติพงษ์ งามงอน

คุณ วโรดม ประกอบพานิช

คุณ วิรัช วงศ์ศรีพรหม

คุณ ฐากูร อารีย์

คุณ Kittiwat jiamprukwattana

คุณ marchristian gregg ligutan

คุณ Cherphat Choonin

คุณ อิสระ เจริญผล

คุณ ยอดชาย ศิริโชคชัย

คุณ ปัณณวิชญ์ วิชัย

คุณ เผดิม แม้นวงศ์

คุณ อัศจรรย์ เมืองเเก้ว

คุณ นิกร ปรางค์ชัยภูมิ

คุณ ทิฆันพร พวงเพ็ชร

คุณ ธาดา เมตตา

คุณ ศิวกร พูลสวัสดิ์

คุณ ปรัชญา มนทการติวงศ์

คุณ อลันดา ฉันทรัตนโชค

คุณ มรกต ลิมกุล

คุณ ขจรพงศ์ ปลื้มใจ

คุณ ชัยวัฒน์ ศรีอุฬารวัฒน์

คุณ เปรม เกิดผล

คุณ อานันท์ วรรณศิริ

คุณ วรวิช กรวิทยโยธิน

คุณ อลงกรณ์ แสงสุวรรณ

คุณ พรนิมิต นิยมทอง

คุณ พงศกร วิมล

คุณ ปวริศร์ อังกาบ

คุณ ประเทศ อินดำ

คุณ ทูล เลิศนำเชาว์

คุณ ทศพล ชุ่มสูงเนิน

คุณ ศุภวิชญ์ อาภรณ์เทวัญ

คุณ ปริญญา กุลจันทึก

คุณ อนุรักษ์ จิวะวิโรจน์

คุณ Prapol Suksuchom

คุณ นัทธพงศ์ หาวัตร

คุณ อิสรา ศรีใหญ่

คุณ ณัฐชานนท์ ศรีสุกใส
Tags : POP WORAVIT
tom

The author tom

Leave a Response