จำหน่ายคลิปสอน Secret Of Chromatic – Guitartrick.net
close
Introduce

จำหน่ายคลิปสอน Secret Of Chromatic

จำหน่ายคลิปสอน Secret Of Chromatic

เป็นคลิปสอน เกี่ยวกับการฝึกนิ้วทั้ง 4 ให้มี ประสิทธิภาพ มากที่สุด เพื่อที่จะเตรียมพร้อมไปเรียนรู้อย่างอื่นได้ง่าย
และพัฒนาต่อไป ทั้ง ปฏิกิริยาของนิ้ว  กำลังนิ้ว  สมาธิ ด้วยรุปแบบการฝึกที่หลากหลาย และได้ผลจริง จากการสอน
และ ทดสอบ รวมทั้ง ผู้สอนยังใช้ฝึกเอง 

ในคลิปจะอธิบายรายละเอียดวิธีการ อย่างละเอียด เกี่ยวกับ วิธีการฝึก  การควบคุม ข้อควรระวัง ต่างๆ และ ประโยชน์
ผลลัพธ์ที่จะได้  ต่างจาก CD สอนที่มี ขายทั่ว ๆ ไป

Guitartrick

The author Guitartrick

Leave a Response