Hard Rock Pattaya Guitar Battle 2016 – Guitartrick.net
close
News

Hard Rock Pattaya Guitar Battle 2016

cover-photo-facebook-guitar-2016

Present:  https://www.facebook.com/HardRockCafePattaya/videos/1125835684094913/

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการเน้นย้ำความเป็นโรงแรมที่เสนอความสุข สนุกสนาน ผ่านกิจกรรมที่มากที่สุดในพัทยา
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพัทยา โดยเฉพาะการตลาดภายในประเทศ
3. เพื่อพัฒนาและตระหนักให้เห็นถึงแบรนด์ฮาร์ดร็อคที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร
4. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างโอกาส และเป็นเวทีการแสดงออกให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อค้นหาตัวเอง
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถ ทักษะ และความมั่นใจในตัวเอง

คุณสมบัติ

ไม่จำกัดเพศ อายุ
ต้องเป็นผู้ที่มีที่พำนักอาศัยในเมืองไทยเท่านั้น
ใช้กีต้าร์ตามสไตล์ถนัดของตัวเองได้ดีเยี่ยม

ตำแหน่งและของรางวัล

รางวัลชนะเลิศ

กีต้าร์ Fender American standard พร้อมถ้วยรางวัล และบัตรที่พัก 1 คืน
รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่านที่โรงแรมฮาร์ดร็อคพัทยาและของรางวัลจากผู้สนันสนุน(หากมี)

รางวัลรองชนะเลิศ

ถ้วยรางวัล และบัตรที่พัก 1 คืน รวมอาหารเช้าสำหรับ 2
ท่านที่โรงแรมฮาร์ดร็อคพัทยาและของรางวัลจากผู้สนันสนุน (หากมี)

ผู้เข้ารอบการแบทเทิล 14 คน

จะได้ค่าเดินทาง 500 บาทต่อท่าน

ขั้นตอนวิธีการสมัคร

1. ดาวน์โหลดดนตรีแบ็คกิ้งแทร็คเพลง Royal Rumble จาก ลิงค์
http://www.facebook.com/hardrockhotelpattaya
2. สมัครเข้ามาทาง http://www.facebook.com/hardrockhotelpattaya เท่านั้น
3. ส่งวีดีโอคลิปกีต้าร์โซโล่ ด้วยเพลงแบ็คกิ้งแทร็ค Royal Rumble พร้อมชื่อนามสกุล
มาที่ http://www.facebook.com/hardrockhotelpattaya
4. ทางทีมงานจะติดต่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อมาแข่งขันรอบแบทเทิลที่ฮาร์ดร็อคคาเฟ่พัทยา

กฎและกติกาการแข่งขัน
รอบคัดเลือก โดยวีดีโอคลิป

1. ผู้เข้าแข่งขันต้องบันทึกเทปการเล่นกีต้าร์โซโล่ โดยใช้เพลงแบ็คกิ้งแทร็ค Royal Rumble
2. สามารถเล่นได้ทุกสไตล์ตามที่ตนเองถนัด
3. ทางคณะกรรมการจะการคัดเลือกผู้เข้ารอบแบทเทิล 16 คนสุดท้ายเพื่อมาแข่งขันที่ฮาร์ดร็อคคาเฟ่พัทยา

รอบรองชนะเลิศ Group Battle / Audition (ผู้เข้าแข่งขัน 16 คน)

 •  ผู้เข้าแข่งขันจะถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆละ 4 คน
 • ผู้แข่งขันทั้ง 4 คนจะแบทเทิลกันในเพลงเดียวกัน
 • แต่ละกลุ่มจะแบทเทิลโดยการสุ่มเลือกเพลงเป็นจำนวน 2 เพลงตามรายชื่อด้านล่างเพื่อใช้ในการแบทเทิล
  1. While My Guitar Gently Weeps    by The Beatles
  2. All Along the Watchtower              by Jimi Hendrix
  3. Gravity                                                   by John Mayer
  4. Crossroads                                           by Cream
  5. Flying in a blue dream                     by Joe Satriani
  6. Superstition                                        by Stevie Wonder
  7. Whole Lotta Love                              by  Led Zeppelin
  8. Smells Like Teen Spirit                  by Nirvana
  9. Purple Haze                                        by Jimi Hendrix
  10. Sweet Child O’ Mine                      by Guns N’ Roses
 • ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 2 ท่านในแต่ละกลุ่มจะเข้าสู่รอบต่อไป
 • ฮาร์ดร็อคพัทยาจะเตรียมวงดนตรีซึ่งประกอบด้วยกลองและเบสสำหรับการแข่งขันแบทเทิล

รอบชิงชนะเลิศ Final Dual Battle (ผู้เข้าแข่งขัน 8 คน)

 • ฮาร์ดร็อคพัทยาจะเตรียมวงดนตรีซึ่งประกอบด้วยกลองและเบสสำหรับการแข่ง
  ขันแบทเทิลเช่นเดียวกับรอบ Group battle
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแบทเทิลตัวต่อตัวด้วยการสุ่มเพลงลิสต์เดียวกันกับรอบ Group battle
  โดยจะเป็นการแข่งแบบแพ้คัดออกจนได้ผู้ชนะเลิศ

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้อุปกรณ์ของตัวเองคือ กีต้าร์และเอฟเฟ็กต์เท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์เสริมอื่นๆที่เป็นของส่วนตัวในการแข่งขัน
 • คำตัดสินของคณะกรรมการหรือทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้เข้าประกวดไม่ควรนำสิ่งของมีค่าติดตัวระหว่างช่วงเก็บตัวและการประกวด
 • หากเกิดการสูญหาย ทางฮาร์ดร็อคพัทยาจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

เกณฑ์การตัดสิน

1. Skill
2. Improvisation
3. Sound
4. Acting
5. Crowd reaction and interaction

ปฏิทินและเวลาการประกวด

1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2559 รับสมัครผ่านทาง
http://www.facebook.com/hardrockhotelpattaya
2. ปิดรับสมัครวันที่ 7 มีนาคม 2559
3. คัดเลือกผู้เข้าแข่งขัน 16 คนสุดท้ายโดยคณะกรรมการ วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2559
4. ประกาศรายชือ 16 คนสุดท้ายเพื่อร่วมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ
5. วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ Guitar Battle Hard Rock
Pattaya 2016 ที่ฮาร์ดร็อคคาเฟ่พัทยา

สอบถามรายละเอียดได้ที่โรงแรมฮาร์ดร็อคพัทยา โทร. 038-428755-9 ต่อ 8325
ต่อแผนกบีชคลับ อีเมล์ : vibemgr.pty@hardrockhotels.net

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ผู้สมัครตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการแข่งขันกีต้าร์แบทเทิล
 • ผู้สมัครยินยอมให้ฮาร์ดร็อคพัทยา รับและตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งใดก็ตามที่เหมาะสม
  เพื่อการประเมินการสมัครสำหรับในขั้นตอนการแข่งขันต่อไป
 • ผู้สมัครยินยอมให้ฮาร์ดร็อคพัทยา
  ใช้ข้อมูลอ้างอิงที่ผู้สมัครได้ให้กับทางฮาร์ดร็อคพัทยา
  ในการอ้างอิงไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรและ/หรือทางวาจาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางฮาร์ดร็อคพัทยา
 • ผู้สมัครยินยอมให้ฮาร์ดร็อคพัทยา  นำวิดีโอการถ่ายทำ ภาพข้อมูลส่วนบุคคล
  ไปยังใช้ในสื่อต่างๆ ตามดุลยพินิจของฮาร์ดร็อคพัทยา
 • ผู้สมัครรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในใบสมัครนี้เป็นจริงและครบถ้วนสมบูรณ์
  และรับรู้ว่าคำตอบ หรือข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่สุจริตจะมีผลต่อการเสียสิทธิ์ในการสมัคร
 • ผู้สมัครรับทราบว่าการสมัครนี้ไม่ได้เป็นการรับประกันการเข้าสู่การแข่งขัน
  และผู้สมัครจะไม่ได้รับใบสมัครและเอกสารสนับสนุนคืน
 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้นที่จะได้รับการติดต่อกลับ
 • ฮาร์ดร็อคพัทยาไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดการลักขโมย อุบัติเหตุ
  การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรือการเรียกร้องที่เกิดจากความเสียหาย
  หรือการสูญหายของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นภายในโรงแรม
 • ฮาร์ดร็อคพัทยาขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รางวัลสำหรับผู้ชนะจะได้รับการดำเนินการภายใน 30
 • ผู้ชนะการประกวดเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องภาษีจากรางวัลที่ได้รับเอง
 • หากทางบริษัทตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลที่ผู้สมัครให้เป็นเท็จ
  หรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของทางฮาร์ดร็อคพัทยา
  ฮาร์ดร็อคพัทยามีสิทธิ์ในการเรียกตำแหน่งและของรางวัลคืน
  รวมทั้งอาจมีการดำเนินคดีตามกฏหมาย
 • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนบุคคลใดๆ
  ผู้สมัครจะต้องแจ้งผู้จัดงานทันทีที่ vibemgr.pty@hardrockhotels.net
 • ผู้สมัครต้องทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดร็อคพัทยา
 • คำตัดสินของคณะกรรมการหรือทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 

Apply here! สมัครได้ที่ : http://goo.gl/TyavX1
Download backing track for your audition / ดาวน์โหลด backing track : https://goo.gl/blOeWR

 

Guitartrick

The author Guitartrick

Leave a Response